Зөвөлгөө

Зарим хүмүүс амьдрах гэж иддэг, зарим нь идэх гэж амьдардаг. Аль нь бай хоол хүнс бол бидний амьдралын салшгүй нэг хэсэг.