Сонин хачин

Дэлхий дахинын хоолтой холбоотой сонин харчин